Nederlands Visbureau

Noordzeevispromotie

In samenwerking met Rabobank Den Haag en het Nationaal Bureau voor Toerisme (NBTC) wordt door het Nederlands Visbureau een projectinvulling voorbereid met als ‘pilot’: Noordzeevis…… uit Scheveningen.

Vanuit het thema ‘Banking for Food’ streeft Rabobank Den Haag naar invulling van dit thema op lokaal niveau. De vissector in de Haagse en in het bijzonder Scheveningse regio wordt gestimuleerd tot promotie van zijn producten. Ook de Scheveningse horeca is enthousiast over het plan.
Het NBTC wil het culinair imago van Nederland verbeteren met een project ‘Dutch Cuisine’ waarin vooral streekproducten worden uitgelicht in een route door het land. Vis en Scheveningen sluiten hier naadloos bij aan.

Het Nederlands Visbureau streeft naar een positieve beleving rondom vis en de vissector, waarbij de nadruk ligt op vis uit de Noordzee. Het Visbureau bracht de partijen bijeen en gezamenlijk wordt een programma voorbereid, waarin de waarde van Noordzeevis wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt middels POS materiaal bij restaurants en winkels en in het najaar zal een internationaal persprogramma worden ingevuld, terwijl Nederland als ‘visland’ wordt gepromoot  - in elf talen - op de website Holland.com van het NBTC.
De ambitie is om een dergelijk format te kunnen benutten voor de andere visserijgemeenten.